Folkdans

Folkdanslaget 
           
Folkdanslaget bildades 1921 och tillhör Svenska Folkdansringen
Vi försöker hålla KURs traditioner med samkväm och kulturell bildning levande. 
Dans
Vi anordnar samkväm och liknade träffar då vi dansar gillesdanser, gammeldans mm för att det är ett roligt sätt att umgås. 
Samkväm, utflykter, studiebesök och andra aktiviteter
Läs under “Evenemang” om allt vi planerar att göra eller har gjort under terminen.
Medlemsavgifter 2014/2015
Medlemsavgiften är 350 kr för seniorer, 100 kr för ungdomar 7-16 år, 0 kr för barn upp till 7 år samt 180 kr för vänner och 210 kr/vänpar. 
Senior + vän 400 kr. 

Numera kan du även gå in som Aktiv vän.
Som aktiv vän stöder du och får glädje även av Sillviks och CS verksamhet. Årsavgiften för aktiv vän är 235 kr eller 320 kr för vänpar.

Betala in din avgift till Postgiro 760 59-5.

Verksamhetsberättelsen
Ladda ner Folkdanslagets senaste verksamhetsberättelse.