Hembygd

Hembygdsföreningen
 
KURs Hembygdsförening på Sillvik bildades 1984 och har under mer än 25 år ansvarat för förvaltningen av Sillvik. Från 2011 sköts förvaltningen av en kommitté direkt under KUR Centralstyrelse. Läs mer om detta under Sillvik i menyn ovan.

Hembygdsföreningens styrelse avtackad
Vid KURs extra representantskapsmöte i mars 2011, avtackade CS den avgående styrelsen för KUR Hembygdsförening vid Sillvik.

De tre av centralpersonerna, som arbetat länge och engagerat för Sillvik.
F r v Ulf Doeser, Inger Högström och Jan-Erik Högström. 
När Hembygdsföreningen bildades och fick centralstyrelsens uppdrag att ansvara för driften av Sillvik, tog man på sig ett stort ansvar för vår gemensamma föreningsgård. Och det har Hbf gjort med den äran. Ett omfattande arbete har lagts ner här och engagemanget har varit stort för Sillvik. Det har vi alla inom KUR anledning att vara tacksamma och glada för. 
Ovan de tre av centralpersonerna, som arbetat länge och engagerat för Sillvik; fr v Ulf Doeser, Inger Högström och Jan-Erik Högström. TACK, för fina insatser under många år! 
Ett varmt tack också till Emelie Engvall och Daniella Blomqvist som hade förhinder att närvara vid avtackningen. 

Inger Lagerman, CS ordf.