KUR

KUR
 
Kulturella UngdomsRörelsen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen grundades 1905. KURs verksamhet är baserad i Stockholm.

Föreningens medlemmar är fördelade på olika avdelningar: 

  • Folkdanslaget
  • Sångkören KURRY

De olika avdelningarna hålls samman under en Centralstyrelse.

Medlemstidning
Medlemstidningen Gläntan kommer ut med sex nummer per år. Kontakta Gläntans redaktion: glantan (a) gmail.com

Möteslokal
KUR har en möteslokal vid Sjöbjörnsvägen 1 i Gröndal. Den kan användas av föreningens medlemmar.
Nycklar till porten och till lokalen finns hos Björn Gustafsson, Bengt Esk, Inger Lagerman, Karl-Einar Stridh och Ann-Lis Olsson. Du som har nyckel till lokalen men inte till porten kan passera in via Gröndalsvägen 48 med hjälp av portkoden. Kontakta någon av “nyckelpersonerna” så får du reda på koden.

Vår verksamhet bedrivs i samarbete med 
Kulturens bildningsverksamhet
Kulturens bildningsverksamhet