Gläntan

Gläntan

Gläntan är Kulturella Ungdomsrörelsens medlemstidning och ges ut med 6 nummer per år. I den kan du läsa om vad som händer i de olika avdelningarna och om olika arrangemang på Sillvik.

Skribenter från de olika avdelningarna lämnar sina bidrag till redaktionen. 

Redaktionen består av Ann-Lis Olsson och Inger Lagerman.

Har du ett bidrag kan du maila till: glantan (a) gmail.com