KUR Centralstyrelse Funktionärslista 2019/2020

Kulturella Ungdomsrörelsen

Funktionärslista 2018 – 2019

Lokal: K.U.R:ran Sjöbjörnsvägen 1 Gröndal  

Postadress:  Box 9158, 102 72 Stockholm

CENTRALSTYRELSEN pg 21 14-7 

Ordf. Inger Lagerman, Astrakangatan 61, 165 52 Hässelby, 073-545 70 47, lagerman.inger7(a)gmail.com

V ordf. Carl Junback, Fatburstrappan 18, 12 tr, lgh 2002, 118 26 Stockholm, 653 79 03, 0704-24 08 06, carl.junback(a)tornnet.org

Kassör. Björn Gustafsson, Sjöviksbacken 5, lgh 1601, 117 57 Stockholm, 0707-60 23 01, bjorn.a.gustafsson14(a)gmail.com

Sekr.  Ann-Lis Olsson, Berzelius väg 2 F, 171 65 Solna, 070-690 56 35, alo56(a)telia.com

V sekr. Vakant

Revisor. Anne-Christine Månsson, Fyrvaktarkroken 22, 121 32 Enskededalen, 073-511 96 60, anne-christine.mansson(a)bankgirot.se

Jan Norlén, Hälltorpsvägen 16, 777 93 Söderbärke, 0708-211 271, jan.norlen(a)telia.com

GLÄNTANREDAKTIONEN

Inger Lagerman och Ann-Lis Olsson, se styrelsen

Kulturella Ungdomsrörelsen

FOLKDANSLAGET pg 500 57-9 

Ordf. Bengt Esk, Reimersholmsgatan 25, 117 40 Stockholm, 0708-15 19 10, bengt.esk(a)gmail.com

KURRYKÖREN pg 477 56 60-6

Ordf. Laila Larsson, Furuhöjdsvägen 4 B, 141 31 Huddinge, 774 27 09, 0706-73 64 86, laila.larsson2(a)tele2.se

Körledare: Bengt Gustafsson, Fregattvägen 79,  lgh 1102, 117 68 Stockholm, 0702-24 50 04, bengtarne.gustafsson(a)bredband.net