KURs 100-årsjubiléum

KURs 100-årsjubiléum

Kulturella Ungdomsrörelsen firade sitt 100-årsjubileum under 2005 – 2006

Läs om allt vi gjorde. Klicka på länkarna! 

    • Jubileumsåret inleddes med extra festligt årsmöte, RS med Glans
    • Vi gjorde stadsvandringar i KURs fotspår på Kungsholmen, runt Hornstull och kring Vita bergen.
    • KUR:s “Sillviksfilm” från 1930-talet kopierades till VHS och DVD. 
    • Jubileumsskriften “Människor i en rörelse” togs fram. 
Kontakta Björn Gustafsson, 08 97 70 19, för att beställa ditt exemplar av jubileumsskriften eller av Sillviksfilmen.