Om KUR

KUR
 
Kulturella UngdomsRörelsen är en ideell, religiöst och politiskt obunden förening. Föreningen grundades 1905. KURs verksamhet är baserad i Stockholm.

Föreningens medlemmar är fördelade på olika avdelningar: 

  • Folkdanslaget
  • Sångkören KURRY

De olika avdelningarna hålls samman under en Centralstyrelse.

Medlemstidning
Medlemstidningen Gläntan kommer ut med fyra – fem nummer per år. Kontakta Gläntans redaktion: glantan (a) gmail.com

Möteslokal
KUR har en möteslokal vid Sjöbjörnsvägen 1 i Gröndal. Den kan användas av föreningens medlemmar.

Vår verksamhet bedrivs i samarbete med 
Kulturens bildningsverksamhet
Kulturens bildningsverksamhet