Stadgar för KUR

Stadgar för KUR

 

Medlem av Kulturella UngdomsRörelsen, KUR:
Utveckla Dig själv, Din personlighet genom att känna Dig såsom K.U.R:are, genom att taga ansvar även för det som är för oss gemensamt och betydelsefullast samt genom att kamratligt och omtänksamt göra Din insats till det helas framgång! 

 

Paragraf 1. Uppgift

Kulturella UngdomsRörelsen KUR bildades 1905 på initiativ av Folkbildningsförbundet. KUR är en ideellt verksam och i religiösa och partipolitiska frågor neutral förening.

KUR har till uppgift att:

  • väcka och underhålla intresse för samhälls- och kulturella frågor; för litteratur, teater, sång, dans, konst, musik och bygdekultur m.m. samt för kroppskultur och friluftsliv.
  • sammanföra människor från olika samhällsgrupper till inbördes förståelse, utveckling och självfostran

    I syfte att förverkliga sina uppgifter arbetar KUR för att:

  • genom föredrag, diskussioner och studiecirklar sprida kännedom och information om kulturella, sociala och andra aktuella frågor
  • i därför bildade avdelningar ge medlemmarna tillfälle att delta i gymnastik, idrott, folkdans och lek, sång, musik, teater m.m.
  • genom vandringar och utflykter väcka medlemmarnas känsla för naturen
  • genom samkväm ge medlemmarna tillfälle att lära känna varandra och få ett gott kamratskap och en god föreningsanda
  • samarbeta med andra organisationer med lika eller närstående uppgifter
  • i övrigt ge medlemmarna tillfälle att använda sin fritid på ett meningsfullt sätt

 

De kompletta stadgarna finns att få från Centralstyrelsen