KURRY-kören

KURRY-kören
 

Kören KURRY startades i februari 1998. Körledare är Bengt Gustafsson – tenor, operasångare, sångpedagog och musiklärare. Då var det inte så många (ca 15 st) men antalet blev snabbt fler. Numera är vi ca. 45 aktiva sångare.

 
Vår repertoar är blandad. Vi sjunger det mesta, från Händels Halleluja, Bachs Magnificat till Freddie Mercurys Bohemian Rhapsody. Vårt huvudsakliga fokus ligger på en julkonsert i december och en konsert med varierande tema i maj/juni. Vi deltar också i olika storkörsarrangemang i Stockholms körförbunds regi såsom Julkonsert, Opera Fantastica, Nationaldagsfirande, Kördag på Skansen etc. Under flera år har vi också deltagit i Lasse Holms Stockholmsframträdande med sin sommarturne ”Diggiloo”. Vi har även haft engagemang via eventföretag.

Vi övar på måndagar mellan kl. 18.30 – 20.30 i Nya Kyrkans (Swedenborgskyrkan) församlingssal vid Tegnérlunden 7. Dessutom har vi några “kördagar”, då vi sjunger och umgås från lördag till söndag. 

Mer information om KURRYs verksamhet, konserter mm 
finner du här på KURRY-körens egen hemsida: www.kurrykoren.se

Riksorganisation 
Sveriges körförbunds hemsida: www.sverigeskorforbund.se