Avgifter

Sillviksavgifter 2018

 
Utomstående grupper    
Skolbarn och lägerverksamhet  4000:-  dygn/helg
Utomstående grupper, vuxna
4000:-
dygn/helg  
Minimiavgift externa grupper
– dagbesök  1500:-  
– helg
2000:-
Deposition nya grupper
2000:-
 
Avbokning 4 veckor före bokad dag
500:-
 
Avbokning 2 veckor före bokad dag
1000:-
 
     
Enskilda besökare
Medlem
Icke medlem
Dagbesök
30:-
60:-
Övernattning självhushåll
60:-
120:-
Helårsavgift vuxna
250:-
Barn 7 – 16 år    125:-  
     
Medlemsavgifter    
Vuxen:
200:-
/ år
Barn:
100:-
/ år
Familj/Hushåll (på samma adress)
300:-
/ år

Kulturella Ungdomsrörelsen Sillvik, Plusgirokonto 485 73 64-6